این یک متن آزمایشی برای مشاهده نحوه نمایش در سایت می باشد. شما می توانید پس از ورود به بخش مدیریت سایت با کلیک بر روی دکمه ویرایش در انتهای این متن این متن را ویرایش نموده و هر گونه اطلاعات و تصاویر دلخواه در آن قرار دهید

از زمانی که سر الکساندر فلمینگ در سال 1923 با کشف اولین آنتی بیوتیک که از قارچ پنیسیلیوم نوتاتوم گرفته بود و آنرا پنی سیلین نامید جان میلیونها نفر را نجات بخشید یکصد سال میگذرد و امروزه صدها نوع آنتی بیوتیک و داروی موثر بر باکتری ها ، ویروسها و انواع میکرو ارگانیسمهای مهاجم و زیان بار شناخته و مورد استفاده قرار گرفته است.