جستجو   :  
تعداد :8          صفحه 1 از 1
قارچ از دیر باز تا کنون
تالیف : دکتر محمد فارسی
ادامه ...
میسلیوم اینترنت طبیعت
ترجمه: دکتر ساعد هرسینی
ادامه ...
کدام جهت رو به بالاست
ترجمه : دکتر ساعد هرسینی
ادامه ...
قارچهای داروئی
ترجمه و تالیف : دکتر ساعد هرسینی
ادامه ...
ویتامین دی و قارچ
ترجمه: دکتر ساعد هرسینی
ادامه ...
تولید صنعتی قارچ دکمه ای
ترجمه : دکتر مسعود فلاح پور
ادامه ...
آماده سازی بستر قارچ دکمه ای
ترحمه : مهندس نیلوفر رضائی
ادامه ...
حیمز دبلیو سیندن James W Sinden
ترجمه : دکتر ساعد هرسینی
ادامه ...

   1   


تماس با ما


 مدیر مسئول و صاحب امتیاز

دکتر ساعد هرسینی

سر دبیر

دکتر محمد رضا آصف

ویراستار علمی

دکتر محمد عبدالهیان 

مدیر مالی 

صدیقه قوام سعیدی 

مدیر اجرایی 

مژگان فلاح پور 

تبلیغات


پذیرش آگهی

مولود محمدی

09100044492